default-thumb-voh-radio-podcast

Phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm

Các dịch bệnh như dịch tả heo châu Phi, cúm gia cầm, lở mồm long móng… đang có nguy cơ phát sinh trong thời gian tới. Do đó, các địa phương cần phải tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh18:30 GMT+7, Thứ Tư, 22/3/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
9300Chia sẻ