Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
Vì sao các vitamin thiết yếu cho cơ thể được đặt tên theo bảng chữ cái?Article thumbnail

Vì sao các vitamin thiết yếu cho cơ thể được đặt tên theo bảng chữ cái?

26/05/2024
09:28
Những điêu thú vị quanh ta: Vì sao các vitamin thiết yếu cho cơ thể được đặt tên theo bảng chữ cái?
26:31
Góc gia đình: Những người mẹ trong cơn mưa

Tên gọi vitamin, ban đầu là vitamine, ghép từ “vita” (sự sống trong tiếng Latinh) và “amine” (một loại hợp chất hóa học chứa nitơ).

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100