Ruộng lúa quá đẹp nhờ Phân bón Kim Phú NôngArticle thumbnail

Ruộng lúa quá đẹp nhờ Phân bón Kim Phú Nông

23/04/2024
00:00
Giao lưu chú Út ở xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An đã sử dụng 6 vụ với bộ sản phẩm của KPN

Giao lưu chú Út ở xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An đã sử dụng 6 vụ với bộ sản phẩm của Kim Phú Nông, lúa rất tốt, năng suất cao.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100