Tặng vật dụng thiết yếu cho Mô hình 1 cửa hỗ trợ phụ nữ, trẻ emArticle thumbnail

Tặng vật dụng thiết yếu cho Mô hình 1 cửa hỗ trợ phụ nữ, trẻ em

13/06/2024
09:41
Tặng vật dụng thiết yếu cho Mô hình 1 cửa hỗ trợ phụ nữ, trẻ em

Dự án được thực hiện hướng đến nhóm đối tượng phụ nữ yếu thế, phụ nữ khó khăn, tiếp sức giúp các chị phục hồi, phát triển kinh tế.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100