default-thumb-voh-radio-podcast

Tháo gỡ khó khăn cho ngành điều

Năm 2022, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, ngành điều Việt Nam gặp vô vàn khó khăn, thách thức do ảnh hưởng chung từ thị trường, tiêu dùng quốc tế… Do đó, cần những giải pháp thiết thực để tháo gỡ khó khăn cho ngành điều18:30 GMT+7, Thứ Hai, 20/3/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
9700Chia sẻ