Thời sự 17h00 Thứ 7 ngày 15/06/2024Article thumbnail

Thời sự 17h00 Thứ 7 ngày 15/06/2024

15/06/2024
04:07
Ghi nhận: Công tác quản lý và sử dụng thuốc trên địa bàn Thành phố còn nhiều bất cập
11:15
Tin băng: Phát hành hóa đơn điện tử trong mua bán vàng để chống rửa tiền
23:43
Bài: Làm tốt công tác tuyên truyền, góp phần phòng ngừa tội phạm
00:00
Thủ tướng chủ trì Hội nghị trực tuyến về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, tiêu thu VLXD

Làm tốt công tác tuyên truyền, góp phần phòng ngừa tội phạm

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100