Tiếng nói từ địa phương ngày 19/6/2024Article thumbnail

Tiếng nói từ địa phương ngày 19/6/2024

19/06/2024
06:20
Phỏng vấn ông Hoàng Thế Lực - Bí thư Chi bộ khu phố 1, phường An Lạc A, quận Bình Tân

Phỏng vấn: Đảng viên Hoàng Thế Lực - Bí thư Chi bộ khu phố 1, phường An Lạc A, quận Bình Tân - “Nói phải đi đôi với làm”

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100