default-thumb-voh-radio-podcast

TPHCM - Không né tránh trách nhiệm khi gặp khó khăn

TPHCM nghiêm túc tiếp thu toàn nội dung chỉ đạo cũng như những nội dung được truyền đạt tại Hội nghị. 17:45 GMT+7, Thứ Hai, 19/12/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
200Chia sẻ

Nội dung chính

Bấm vào liên kết bên dưới để chuyển đến nội dung bạn muốn nghe

00:00:00

Nội dung 0

00:00:55

Ngay sau khi Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bế mạc, Thường trực Thành ủy TPHCM đã có chỉ đạo về việc tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.