Tưới ngập khô xen kẽ giúp giảm khí Metan trong trồng lúa như thế nào?Article thumbnail

Tưới ngập khô xen kẽ giúp giảm khí Metan trong trồng lúa như thế nào?

15/06/2024
04:09
Khách mời: Anh Nguyễn Thái Việt Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư Saty Holding

Khách mời: Anh Nguyễn Thái Việt Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư Saty Holding

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100