default-thumb-voh-radio-podcast

Vận động hội viên, nông dân tham gia BHXH, BHYT

- Bài: Hội Nông dân Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam tăng cường phối hợp hoạt động - chuyên mục “Nâng cao ý thức cộng đồng trong lĩnh vực tài nguyên môi trường”18:30 GMT+7, Thứ Năm, 21/7/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
500Chia sẻ

Nội dung chính

Bấm vào liên kết bên dưới để chuyển đến nội dung bạn muốn nghe

00:01:43

Bài: Hội Nông dân Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam tăng cường phối hợp hoạt động

00:16:30

chuyên mục “Nâng cao ý thức cộng đồng trong lĩnh vực tài nguyên môi trường”