Vì sao tưới ngập khô xen kẽ giúp giảm phát thải trong ngành trồng lúa?Article thumbnail

Vì sao tưới ngập khô xen kẽ giúp giảm phát thải trong ngành trồng lúa?

19/06/2024
04:08
Khách mời: Anh Nguyễn Thái Việt Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư Saty Holding

Khách mời: Anh Nguyễn Thái Việt Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư Saty Holding

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100