default-thumb-voh-radio-podcast

Việt Nam sẽ là trung tâm chế biến nông sản hàng đầu thế giới

- Bài: Việt Nam phấn đấu trở thành trung tâm chế biến nông sản hàng đầu thế giới - Tiết mục Phòng chống lụt bão và ứng phó với thiên tai18:30 GMT+7, Thứ Tư, 03/8/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
1900Chia sẻ

Nội dung chính

Bấm vào liên kết bên dưới để chuyển đến nội dung bạn muốn nghe

00:01:40

Bài: Việt Nam phấn đấu trở thành trung tâm chế biến nông sản hàng đầu thế giới

00:14:06

Tiết mục Phòng chống lụt bão và ứng phó với thiên tai