default-thumb-voh-radio-podcast

Xây dựng và phát triển chuỗi giá trị thủy sản

- Bài: Xây dựng chuỗi giá trị thủy sản bền vững - Chuyên mục “Nâng cao ý thức cộng đồng trong lĩnh vực tài nguyên môi trường”18:30 GMT+7, Thứ Năm, 29/9/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
1300Chia sẻ

Nội dung chính

Bấm vào liên kết bên dưới để chuyển đến nội dung bạn muốn nghe

00:01:32

Bài: Xây dựng chuỗi giá trị thủy sản bền vững

00:15:30

Chuyên mục “Nâng cao ý thức cộng đồng trong lĩnh vực tài nguyên môi trường”