Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tên chương trình: Thời sự

  Thời gian phát sóng: 21:00 – 21:25 mỗi ngày

  Nội dung: Thời sự

  CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO - AM 610Khz

  21:25 – 21:30 Giới thiệu chương trình 21:30 – 22:00 GÕ CỬA THÀNH CÔNG
  22:00 - 22:30 Bác sĩ của bạn 22:30 - 23:00 Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
  23:00 - 23:30 Tiếng thơ 23:30 - 24:00 GIAO HƯỞNG THÍNH PHÒNG
  CHƯƠNG TRÌNH FM 99.9 Mhz
  22:00 - 23:00 ACOUSTIC
  23:00 - 23:30 Radio Book
  23:30 - 24:00 An nhiên tìm về - 23:55: Giới thiệu chương trình FM 99.9Mhz
  CHƯƠNG TRÌNH FM 95.6 Mhz
  21:30 - 22:00 Giai điệu sẻ chia
  22:00 - 23:00 Khúc nhạc tình
  CHƯƠNG TRÌNH FM 87.7 Mhz
  22:00 - 23:00 Acoustic
  23:00 - 23:30 Radio book
  23:30 - 24:00 An nhiên tìm về - 23:55: Giới thiệu chương trình FM99.9