Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tên chương trình: Góc nhỏ gia đình - Phụ nữ ngày nay

  Thời gian phát sóng: 22:00 – 22:30 mỗi ngày

  Nội dung: Góc nhỏ gia đình - Phụ nữ ngày nay

  CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO - AM 610Khz

  22:30 – 23:00 Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM 23:00 - 23:30 Tiếng thơ
  23:30 - 24:00 GIAO HƯỞNG THÍNH PHÒNG
  CHƯƠNG TRÌNH FM 99.9 Mhz
  22:30 – 23:00 Ca khúc châu Á (Nhạc Hoa)
  23:00 - 24:00 Radio Book - 23:30: An nhiên tìm về - 23:55: Giới thiệu chương trình FM 99.9Mhz
  CHƯƠNG TRÌNH FM 87.7 Mhz
  22:30 - 23:00 Ca khúc châu Á - nhạc Hoa
  23:00 - 23:30 Radio book
  23:30 - 24:00 An nhiên tìm về - 23:55: Giới thiệu chương trình FM99.9