Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tên chương trình: Sàigòn FM

  Thời gian phát sóng: 06:00 – 08:00 mỗi ngày

  Nội dung: Sài Gòn FM

  CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO - FM 95.6 Mhz

  08:00 – 10:00 Nhịp sống Sài Gòn 10:00 - 11:00 Giao thông và Âm nhạc
  11:00 - 13:00 Nhịp sống Sài Gòn 13:00 - 14:00 Giao thông và Âm nhạc
  14:00 - 14:30 Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM) 14:30 - 15:00 Giao thông và Âm nhạc
  15:00 – 16:00 Giao thông và âm nhạc 16:00 – 17:00 Nhịp sống Sài Gòn
  17:00 – 17:30 Đi an toàn, về hạnh phúc 17:30 - 19:00 Nhịp sống Sài Gòn
  CHƯƠNG TRÌNH AM 610Khz
  07:00 – 07:30 Đầu tư phát triển
  07:30 – 08:00 Thời sự
  08:00 – 08:30 CHUYỂN ĐỘNG ĐÔ THỊ
  08:30 – 09:00 Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
  09:00 – 09:05 Bản tin
  CHƯƠNG TRÌNH FM 99.9 Mhz
  07:00 – 07:30 Sinh viên 4.0
  07:30 – 08:30 Hòa sóng
  08:30 – 09:00 Quà tặng thứ Bảy
  09:00 – 10:00 1001 chuyện
  10:00 – 11:00 ONLINE 360 độ: Khách đến chơi nhà - Điểm sóng