Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tên chương trình: CÔNG ĐỒNG KHÔNG KHÓI THUỐC

  Thời gian phát sóng: 19:00 – 19:30 mỗi ngày

  Nội dung: CÔNG ĐỒNG KHÔNG KHÓI THUỐC

  CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO - FM 95.6 Mhz

  19:30 – 20:00 ĐÊM THÀNH PHỐ 20:00 – 21:00 ĐÊM THÀNH PHỐ
  21:00 – 21:30 Giai điệu sẻ chia 21:30 - 22:00 Giai điệu sẻ chia
  22:00 - 23:00 Khúc nhạc tình
  CHƯƠNG TRÌNH AM 610Khz
  19:30 – 20:00 ĐÔ THỊ SỐ
  20:00 – 21:00 Nông thôn
  21:00 – 21:25 Thời sự
  21:25 – 21:30 Giới thiệu chương trình
  21:30 – 22:00 GÕ CỬA THÀNH CÔNG
  CHƯƠNG TRÌNH FM 99.9 Mhz
  19:30 – 20:00 Phát thanh học đường
  20:00 – 21:00 Rock on Radio - 20:30: Tìm tôi tối Thứ Tư
  21:00 – 21:05 Tìm tôi tối Thứ Tư
  21:05 – 22:00 Tìm tôi tối Thứ Tư
  22:00 - 23:00 ACOUSTIC
  CHƯƠNG TRÌNH FM 87.7 Mhz
  19:30 - 20:00 Phát thanh học đường
  20:00 - 20:30 My Idol
  20:30 - 22:00 TÌM TÔI TỐI THỨ TƯ
  22:00 - 23:00 Acoustic
  23:00 - 23:30 Radio book