Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tên chương trình: Thông tin và quảng cáo

  Thời gian phát sóng: 17:45 – 18:00 mỗi ngày

  Nội dung: Thông tin và quảng cáo

  CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO - FM 99.9 Mhz

  18:00 – 18:45 Sài Gòn buổi chiều - 18:30: RADIO XANH 18:45 – 19:00 Người trong nghề/ Phiên chợ Startup
  19:00 – 19:30 RADIO XANH 19:30 – 20:00 Phát thanh học đường
  20:00 – 21:00 Top 10 ca khúc Quốc tế 21:00 – 21:30 Âm nhạc tỏa sáng
  21:30 – 22:30 Sát cánh cùng gia đình Việt - 22:15: Tình khúc Việt Nam 22:30 – 23:00 Ca khúc châu Á (Nhạc Hoa)
  23:00 - 24:00 Radio Book - 23:30: An nhiên tìm về - 23:55: Giới thiệu chương trình FM 99.9Mhz
  CHƯƠNG TRÌNH AM 610Khz
  18:00 – 18:30 An toàn là hạnh phúc
  18:30 – 19:00 Nông thôn mới
  19:00 – 19:30 Tiếng Chăm - 19:10: Tiếng Quảng Đông - 19:20: Tiếng Bắc Kinh
  19:30 – 20:00 ĐÔ THỊ SỐ
  20:00 – 21:00 Nông thôn
  CHƯƠNG TRÌNH FM 95.6 Mhz
  18:00 – 19:00 Nhịp sống Sài Gòn
  19:00 – 19:30 ĐÊM THÀNH PHỐ
  19:30 – 20:00 ĐÊM THÀNH PHỐ
  20:00 – 21:00 ĐÊM THÀNH PHỐ
  21:00 – 22:00 Một thời hào hùng và lãng mạn - Bạn có thư !
  CHƯƠNG TRÌNH FM 87.7 Mhz
  18:00 - 18:30 Sài Gòn buổi chiều
  18:30 - 19:00 Người trong nghề
  19:00 - 19:30 Phiên chợ Startup
  19:30 - 20:00 Phát thanh học đường
  20:00 - 21:00 Top ten ca khúc quốc tế