Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tên chương trình: Sài Gòn buổi sáng

  Thời gian phát sóng: 06:00 – 07:00 mỗi ngày

  Nội dung: Sài Gòn buổi sáng

  CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO - FM 99.9 Mhz

  07:00 – 07:30 Sinh viên 4.0 07:30 – 08:30 Hòa sóng
  08:30 – 09:00 Quà tặng thứ Bảy 09:00 – 10:00 1001 chuyện
  10:00 – 11:00 ONLINE 360 độ: Khách đến chơi nhà - Điểm sóng 11:00 – 11:45 CHỢ TỐT MỖI NGÀY
  11:45 - 12:00 Thông tin quảng cáo - Giấc mơ Nhật 12:00 – 13:00 Thực đơn âm nhạc
  13:00 – 13:30 Chân dung nghệ sĩ Cải lương 13:30 – 13:35 Tình khúc Việt Nam
  CHƯƠNG TRÌNH AM 610Khz
  06:30 – 07:00 Thông tin & quảng cáo
  07:00 – 07:30 Đầu tư phát triển
  07:30 – 08:00 Thời sự
  08:00 – 08:30 CHUYỂN ĐỘNG ĐÔ THỊ
  08:30 – 09:00 Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
  CHƯƠNG TRÌNH FM 95.6 Mhz
  08:00 – 10:00 Nhịp sống Sài Gòn
  10:00 - 11:00 Giao thông và Âm nhạc
  11:00 - 13:00 Nhịp sống Sài Gòn
  13:00 - 14:00 Giao thông và Âm nhạc
  14:00 - 14:30 Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM)