Tên chương trình: Bản tin

Thời gian phát sóng: 09:00 – 09:05 mỗi ngày

Nội dung: Bản tin

CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO - AM 610Khz

09:05 – 09:30 Giai điệu trẻ 09:30 - 10:00 Muôn mặt chuyện nghề
10:00 – 10:30 VOH kết nối 10:30 – 11:00 Công dân và Pháp luật
11:00 – 11:30 Thời sự 11:30 – 12:00 Quốc phòng toàn dân
12:00 – 12:10 Tiếng Chăm 12:10 – 13:00 Thông tin & quảng cáo
13:00 – 13:05 Bản tin 13:05 - 14:00 Giọng ca cải lương hàng tuần
CHƯƠNG TRÌNH FM 99.9 Mhz
09:05 – 09:30 Pop - Country
09:30 – 10:00 Chuyện đời chuyện nghề
10:00 – 10:05 Bản tin
10:05 – 11:00 Rock
11:00 – 11:30 Sài Gòn buổi trưa
CHƯƠNG TRÌNH FM 95.6 Mhz
10:00 – 11:00 Giao thông và Âm nhạc - Phòng mạch Radio
11:00 – 12:00 Radio sách
12:00 – 12:15 Thông tin & quảng cáo
12:15 – 13:00 Giao thông và Âm nhạc - Sức khỏe và cuộc sống
13:00 – 14:00 Cho bạn cho tôi