Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tên chương trình: Tiếng Pháp - 09:15: Tiếng Anh - 09:30: BẤT ĐỘNG SẢN

  Thời gian phát sóng: 09:05 –10:00 mỗi ngày

  Nội dung: Tiếng Pháp - 09:15: Tiếng Anh - 09:30: BẤT ĐỘNG SẢN

  CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO - AM 610Khz

  10:00 – 10:30 VOH kết nối 10:30 – 11:00 Công dân và Pháp luật
  11:00 – 11:30 Thời sự 11:30 – 12:00 Quốc phòng toàn dân
  12:00 – 12:10 Thông tin & quảng cáo 12:10 – 13:00 Thông tin & quảng cáo
  13:00 – 14:00 Bản tin - 13:05: Ca nhạc cải lương 14:00 – 14:30 Pháp luật và Cuộc sống - Luật sư tư vấn
  14:30 – 15:00 GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 15:00 – 15:30 Thời sự - 15:05: Chúng tôi là thanh niên xung phong
  CHƯƠNG TRÌNH FM 99.9 Mhz
  09:30 – 10:00 QUÀ TẶNG ÂM NHẠC
  10:00 – 11:00 ONLINE 360 độ: Đó đây - Điểm sóng - Ăn, Nghe, Xem, và Chơi - Người truyền cảm hứng - Quà tặng buổi trưa
  11:00 – 11:30 Dọc đường di sản
  11:30 – 11:45 KỂ CHUYỆN VỤ ÁN
  11:45 – 12:00 Quảng cáo
  CHƯƠNG TRÌNH FM 95.6 Mhz
  10:00 - 10:30 Quảng bá thương hiệu du lịch Vibrant Ho Chi Minh City
  10:30 – 11:00 Người nội trợ thông thái
  11:00 – 13:00 Nhịp sống Sài Gòn
  13:00 – 14:00 Giao thông và Âm nhạc - 13:30: Quảng bá thương hiệu du lịch Vibrant Ho Chi Minh City
  14:00 – 14:30 Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM)
  CHƯƠNG TRÌNH FM 87.7 Mhz
  09:30 - 10:00 Bạn muốn hẹn hò
  10:00 - 11:00 Online 360 độ - Đó đây - Ăn, nghe, xem và chơi - Điểm sóng - Người truyền cảm hứng - Quà tặng buổi trưa
  11:00 - 11:45 Dọc đường di sản - 11:30: Kể chuyện vụ án
  11:45 - 12:00 THÔNG TIN VÀ QUẢNG CÁO
  12:00 - 13:00 Làn sóng xanh