Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tên chương trình: Pháp luật và Cuộc sống - Luật sư tư vấn

  Thời gian phát sóng: 14:00 – 14:30 mỗi ngày

  Nội dung: Pháp luật và Cuộc sống - Luật sư tư vấn

  CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO - AM 610Khz

  14:30 – 15:00 GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 15:00 – 15:30 Thời sự - 15:05: Chúng tôi là thanh niên xung phong
  15:30 – 16:00 HIẾN KẾ GIAO THÔNG 16:00 – 16:10 Warm up XSKT
  16:10 – 16:45 Trực tiếp: Xổ số kiến thiết Vĩnh Long 16:45 – 17:00 Thông tin & Quảng cáo
  17:00 – 17:45 Thời sự 17:45 – 18:00 CHUNG TAY GIẢM NGẬP ĐÔ THỊ
  18:00 – 18:30 DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG 18:30 – 19:00 Nông thôn mới
  CHƯƠNG TRÌNH FM 99.9 Mhz
  14:30 – 15:00 Giai điệu trẻ
  15:00 – 16:00 Bạn hữu đường xa
  16:00 – 16:10 Tiếng Pháp
  16:10 – 16:45 Xổ số kiến thiết Trà Vinh
  16:45 – 17:45 SỨC KHỎE VÀNG CHO NGƯỜI VIỆT
  CHƯƠNG TRÌNH FM 95.6 Mhz
  14:30 – 15:00 Kiến trúc xanh
  15:00 – 16:00 Giao thông và Âm nhạc
  16:00 – 17:00 Nhip sống Sài Gòn
  17:00 - 17:30 Đi an toàn, về hạnh phúc
  17:30 – 19:00 Nhịp sống Sài Gòn
  CHƯƠNG TRÌNH FM 87.7 Mhz
  14:30 - 15:00 Giai điệu trẻ
  15:00 - 16:00 [Trực tiếp] Bạn hữu đường xa
  16:00 - 16:45 [Trực tiếp] Xổ số Trà Vinh
  16:45 - 17:15 Sức khỏe vàng cho người Việt
  17:15 - 17:45 100 độ C sức khỏe