Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tên chương trình: Chương trình BÔNG LÚA VÀNG

  Thời gian phát sóng: 13:05 – 14:00 mỗi ngày

  Nội dung: Chương trình BÔNG LÚA VÀNG

  CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO - AM 610Khz

  14:00 – 14:30 Chương trình BÔNG LÚA VÀNG 14:30 – 15:00 Chương trình BÔNG LÚA VÀNG
  15:00 – 15:05 GÕ CỬA THÀNH CÔNG 15:05 – 15:30 GÕ CỬA THÀNH CÔNG
  15:30 – 16:10 HIẾN KẾ GIAO THÔNG - 16:00: Warm up XSKT 16:10 – 16:45 Trực tiếp: Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
  16:45 – 17:00 Thông tin & quảng cáo 17:00 – 17:45 Thời sự
  17:45 – 18:00 TIẾNG NÓI TỪ ĐỊA PHƯƠNG 18:00 – 18:30 VÌ MỘT MÔI TRƯỜNG XANH
  CHƯƠNG TRÌNH FM 99.9 Mhz
  14:00 – 14:30 Ca khúc châu Á (Nhạc HOA)
  14:30 – 15:00 Luật sư của bạn - 14:55: Giới thiệu chương trình FM99.9
  15:00 – 16:00 Bạn hữu đường xa
  16:00 – 16:15 Tình khúc Việt Nam
  16:15 – 16:45 Rock on Radio
  CHƯƠNG TRÌNH FM 95.6 Mhz
  14:00 - 14:30 Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM)
  14:30 – 15:00 BÔNG LÚA VÀNG
  15:00 - 16:00 BÔNG LÚA VÀNG
  16:00 - 17:00 Nhịp sống Sài Gòn
  17:00 - 17:30 Đi an toàn, về hạnh phúc
  CHƯƠNG TRÌNH FM 87.7 Mhz
  14:00 - 14:30 Ca khúc châu Á - Nhạc Hoa
  14:30 - 15:00 Luật sư của bạn - 14:55: Giới thiệu chương trình FM99.9
  15:00 - 16:00 [Trực tiếp] Bạn hữu đường xa
  16:00 - 16:45 Tình khúc Việt Nam - 16:15: Rock on Radio
  16:45 - 17:00 Đường dây nóng sức khỏe