Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tên chương trình: Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM

  Thời gian phát sóng: 08:30 – 09:00 mỗi ngày

  Nội dung: Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM

  CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO - AM 610Khz

  09:00 – 09:05 Bản tin 09:05 – 10:00 Tiếng Pháp - 09:15: Tiếng Anh - 09:30: KẾT NỐI TRI THỨC
  10:00 – 10:30 NHỊP ĐẬP TRÁI TIM 10:30 – 11:00 Chung tay vì môi trường
  11:00 – 11:30 Thời sự 11:30 – 12:00 An ninh đời sống
  12:00 – 12:10 Thông tin & quảng cáo 12:10 - 13:00 Thông tin & quảng cáo
  13:00 – 14:00 Bản tin - 13:05: Đờn ca tài tử 14:00 – 14:30 Công dân và pháp luật
  CHƯƠNG TRÌNH FM 99.9 Mhz
  09:00 – 09:35 Mẹ chồng nàng dâu
  09:35 – 10:00 Mẹ chồng nàng dâu
  10:00 – 10:45 ONLINE 360 độ: Đó đây - Điểm sóng - Người truyền cảm hứng
  10:45 – 11:45 Vững tay lái, trọn niềm vui
  11:45 – 12:00 Quảng cáo
  CHƯƠNG TRÌNH FM 95.6 Mhz
  10:00 - 10:30 Giao thông và Âm nhạc
  10:30 – 11:00 ĐÔ THỊ SỐ
  11:00 – 13:00 Nhịp sống Sài Gòn
  13:00 - 14:00 Giao thông và Âm nhạc
  14:00 - 14:30 Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM)