Tên chương trình: Quốc phòng toàn dân

Thời gian phát sóng: 11:30 – 12:00 mỗi ngày

Nội dung: Quốc phòng toàn dân

CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO - AM 610Khz

12:00 – 12:10 Tiếng Chăm 12:10 – 13:00 Thông tin & quảng cáo
13:00 – 13:05 Bản tin 13:05 - 14:00 Giọng ca cải lương hàng tuần
14:00 – 14:30 Pháp luật và Cuộc sống 14:30 – 15:00 Hướng đến một nền hành chính hiệu quả
15:00 – 15:05 Bản tin 15:05 - 15:30 Vọng cổ tri âm
15:30 – 16:00 Muôn mặt chuyện nghề 16:00 – 16:10 Tiếng Chăm
CHƯƠNG TRÌNH FM 99.9 Mhz
12:00 – 12:05 Tin thể thao
12:05 – 13:00 Y học cho mọi người
13:00 – 13:05 Giới thiệu các chương trình FM 99.9 Mhz
13:05 – 13:35 Phát thanh học đường
13:35 – 13:45 Tiếng Quảng Đông
CHƯƠNG TRÌNH FM 95.6 Mhz
12:00 – 12:15 Thông tin & quảng cáo
12:15 – 13:00 Giao thông và Âm nhạc - Sức khỏe và cuộc sống
13:00 – 14:00 Cho bạn cho tôi
14:00 – 15:00 Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM) - 14g30: Phòng mạch Radio
15:00 – 16:00 Giao thông và Âm nhạc