Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tên chương trình: Nông thôn

  Thời gian phát sóng: 04:30 – 05:30 mỗi ngày

  Nội dung: Nông thôn

  CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO - AM 610Khz

  05:30 – 06:00 Thời sự 06:00 – 06:30 Đối ngoại
  06:30 – 07:00 Thông tin & quảng cáo 07:00 – 07:30 Sáng tạo để phát triển
  07:30 – 08:00 Thời sự 08:00 – 08:30 CHUYỂN ĐỘNG ĐÔ THỊ
  08:30 – 09:00 Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM 09:00 – 09:05 Bản tin
  09:05 – 10:00 Tiếng Pháp - 09:15: Tiếng Anh - 09:30: KẾT NỐI TRI THỨC 10:00 – 10:30 NHỊP ĐẬP TRÁI TIM
  CHƯƠNG TRÌNH FM 99.9 Mhz
  05:00 – 05:30 Vui cùng nhà nông
  05:30 – 06:00 Thời sự
  06:00 – 07:00 Sài Gòn buổi sáng
  07:00 – 07:30 THỔI BÙNG NĂNG LƯỢNG
  07:30 – 08:15 Sát cánh cùng Gia đình Việt