Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tên chương trình: ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

  Thời gian phát sóng: 09:30 – 10:00 mỗi ngày

  Nội dung: ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

  CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO - AM 610Khz

  10:00 – 10:30 VOH kết nối 10:30 – 11:00 Kỹ năng vào đời
  11:00 – 11:30 Thời sự 11:30 – 12:00 Theo dòng thời sự
  12:00 – 12:10 Thông tin & quảng cáo 12:10 – 13:00 Thông tin & quảng cáo
  13:00 – 13:05 Chương trình BÔNG LÚA VÀNG 13:05 – 14:00 Chương trình BÔNG LÚA VÀNG
  14:00 – 14:30 Chương trình BÔNG LÚA VÀNG 14:30 – 15:00 Chương trình BÔNG LÚA VÀNG
  CHƯƠNG TRÌNH FM 99.9 Mhz
  10:00 – 11:00 ONLINE 360 độ: Đó đây - Điểm sóng - Người truyền cảm hứng - Quà tặng buổi trưa
  11:00 – 11:45 Sức trẻ thanh niên TP anh hùng - 11:30: Tình khúc Việt Nam
  11:45 – 12:00 Quảng cáo
  12:00 – 13:00 Acoustic
  13:00 – 13:30 CLB Tài tử Cải lương
  CHƯƠNG TRÌNH FM 95.6 Mhz
  10:00 - 10:30 Giao thông và Âm nhạc
  10:30 – 11:00 Hiến kế giao thông đô thị
  11:00 – 13:00 Nhịp sống Sài Gòn
  13:00 – 14:00 Giao thông và Âm nhạc
  14:00 - 14:30 Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM)
  CHƯƠNG TRÌNH FM 87.7 Mhz
  10:00 - 10:45 Online 360 độ - Đó đây - Điểm sóng - Người truyền cảm hứng
  10:45 - 11:00 Quà tặng buổi trưa
  11: 00 - 11:45 Sức trẻ thanh niên TP anh hùng - 11:30: Tình khúc Việt Nam
  11:45 - 12:00 THÔNG TIN VÀ QUẢNG CÁO
  12:00 - 13:00 Acoustic