Tên chương trình: Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM

Thời gian phát sóng: 22:30 – 23:00 mỗi ngày

Nội dung: Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM

CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO - AM 610Khz

23:00 - 23:30 Tiếng thơ 23:30 - 24:00 Dân ca
CHƯƠNG TRÌNH FM 99.9 Mhz
23:00 - 24:00 Ca khúc trữ tình Việt Nam