Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tên chương trình: Thời sự

  Thời gian phát sóng: 05:30 – 06:00 mỗi ngày

  Nội dung: Thời sự

  CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO - AM 610Khz

  06:00 – 06:30 Nhân lực và Phát triển 06:30 – 07:00 Thông tin & quảng cáo
  07:00 – 07:30 Đầu tư phát triển 07:30 – 08:00 Thời sự
  08:00 – 08:30 CHUYỂN ĐỘNG ĐÔ THỊ 08:30 – 09:00 Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
  09:00 – 09:05 Bản tin 09:05 – 10:00 Tiếng Pháp - 09:15: Tiếng Anh - 09:30: ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN
  10:00 – 10:30 VOH kết nối 10:30 – 11:00 Giao lưu cuối tuần - Chuyên đề An toàn Tiết kiệm điện
  CHƯƠNG TRÌNH FM 99.9 Mhz
  06:00 – 07:00 Sài Gòn buổi sáng
  07:00 – 07:30 Sinh viên 4.0
  07:30 – 08:30 Hòa sóng
  08:30 – 09:00 Quà tặng thứ Bảy
  09:00 – 10:00 1001 chuyện
  CHƯƠNG TRÌNH FM 95.6 Mhz
  06:00 – 08:00 Sàigòn FM
  08:00 – 10:00 Nhịp sống Sài Gòn
  10:00 - 11:00 Giao thông và Âm nhạc
  11:00 - 13:00 Nhịp sống Sài Gòn
  13:00 - 14:00 Giao thông và Âm nhạc