Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tên chương trình: Thơ trên sóng nhạc

  Thời gian phát sóng: 00:00 - 00:30 mỗi ngày

  Nội dung: Thơ trên sóng nhạc

  CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO - FM 87.7 Mhz

  00:30 - 01:00 Tiếng thơ 05:00 - 05:30 Diễn đàn doanh nghiệp - 05:25: Giảm ngập nước đô thị
  05:30 - 06:00 Thời sự 06:00 - 07:00 Sài Gòn buổi sáng
  07:00 - 07:30 Sinh viên 4.0 07:30 - 08:00 Hòa sóng
  08:00 - 08:30 Hòa sóng 08:30 - 09:00 Quà tặng Thứ Bảy
  09:00 - 09:30 1001 chuyện 09:30 - 10:00 1001 chuyện
  CHƯƠNG TRÌNH FM 99.9 Mhz
  01:00 – 02:00 Tình khúc Việt Nam - 01:30: Ca khúc châu Á (Nhạc HOA)
  02:00 – 02:30 Ca khúc châu Á (Nhạc HÀN)
  02:30 - 03:00 Hòa tấu nước ngoài
  03:30 – 04:00 Radio Book
  04:00 – 04:30 Hòa tấu Việt Nam - 04:25: Giới thiệu chương trình FM 99.9Mhz