Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tên chương trình: Online 360 độ - Đó đây - Điểm sóng - Người truyền cảm hứng

  Thời gian phát sóng: 10:00 - 10:45 mỗi ngày

  Nội dung: Online 360 độ - Đó đây - Điểm sóng - Người truyền cảm hứng

  CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO - FM 87.7 Mhz

  10:45 - 11:45 Vững tay lái trọn niềm vui 11:45 - 12:00 THÔNG TIN VÀ QUẢNG CÁO
  12:00 - 13:00 Khung hình thứ 25 13:00 - 13:30 CHÌA KHÓA CHO TP THÔNG MIMH - 13:15: CÁCH LÀM HAY HIỆU QUẢ TỐT
  13:30 - 14:00 Môi trường Thành phố 14:00 - 14:30 Ca khúc châu Á
  14:30 - 15:00 Xe Club 15:00 - 16:00 An toàn về nhà
  16:00 - 16:45 Radio cà phê 16:45 - 17:15 Tạp chí Kiến trúc
  CHƯƠNG TRÌNH AM 610Khz
  10:30 – 11:00 Chung tay vì môi trường
  11:00 – 11:30 Thời sự
  11:30 – 12:00 An ninh đời sống
  12:00 – 12:10 Thông tin & quảng cáo
  12:10 - 13:00 Thông tin & quảng cáo
  CHƯƠNG TRÌNH FM 99.9 Mhz
  10:45 – 11:45 Vững tay lái, trọn niềm vui
  11:45 – 12:00 Quảng cáo
  12:00 – 12:30 Khung hình thứ 25
  12:30 – 13:00 Khung hình thứ 25
  13:00 – 13:30 Đờn ca tài tử
  CHƯƠNG TRÌNH FM 95.6 Mhz
  10:30 – 11:00 ĐÔ THỊ SỐ
  11:00 – 13:00 Nhịp sống Sài Gòn
  13:00 - 14:00 Giao thông và Âm nhạc
  14:00 - 14:30 Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM)
  14:30 - 15:00 VĂN MINH ĐÔ THỊ