Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tên chương trình: Nhịp sống Sài Gòn

  Thời gian phát sóng: 11:00 – 13:00 mỗi ngày

  Nội dung: Nhịp sống Sài Gòn

  CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO - FM 95.6 Mhz

  13:00 – 14:00 Giao thông và Âm nhạc 14:00 – 14:30 Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM)
  14:30 – 15:00 Kiến trúc xanh 15:00 – 16:00 Giao thông và Âm nhạc
  16:00 – 17:00 Nhip sống Sài Gòn 17:00 - 17:30 Đi an toàn, về hạnh phúc
  17:30 – 19:00 Nhịp sống Sài Gòn 19:00 – 19:30 ĐÊM THÀNH PHỐ
  19:30 – 20:00 ĐÊM THÀNH PHỐ 20:00 - 21:00 ĐÊM THÀNH PHỐ
  CHƯƠNG TRÌNH AM 610Khz
  11:30 – 12:00 Quốc phòng toàn dân
  12:00 – 12:10 Thông tin & quảng cáo
  12:10 – 13:00 Thông tin & quảng cáo
  13:00 – 14:00 Bản tin - 13:05: Ca nhạc cải lương
  14:00 – 14:30 Pháp luật và Cuộc sống - Luật sư tư vấn
  CHƯƠNG TRÌNH FM 99.9 Mhz
  11:30 – 11:45 KỂ CHUYỆN VỤ ÁN
  11:45 – 12:00 Quảng cáo
  12:00 – 12:30 Làn Sóng Xanh
  12:30 – 13:00 Làn Sóng Xanh
  13:00 – 13:30 Thanh âm dân tộc
  CHƯƠNG TRÌNH FM 87.7 Mhz
  11:45 - 12:00 THÔNG TIN VÀ QUẢNG CÁO
  12:00 - 13:00 Làn sóng xanh
  13:00 - 13:30 CHÌA KHÓA CHO TP THÔNG MIMH - 13:15: CÁCH LÀM HAY HIỆU QUẢ TỐT
  13:30 - 14:00 SÁNG TẠO TRONG ĐÔ THỊ THÔNG MINH
  14:00 - 14:30 Ca khúc châu Á