Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tên chương trình: Nhịp sống Sài Gòn

  Thời gian phát sóng: 08:00 – 10:00 mỗi ngày

  Nội dung: Nhịp sống Sài Gòn

  CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO - FM 95.6 Mhz

  10:00 - 10:30 Giao thông và âm nhạc 10:30 – 11:00 ĐÔ THỊ SỐ
  11:00 – 13:00 Nhịp sống Sài Gòn 13:00 – 14:00 Giao thông và Âm nhạc
  14:00 – 14:30 Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM) 14:30 – 15:00 Kiến trúc xanh
  15:00 – 16:00 Giao thông và Âm nhạc 16:00 – 17:00 Nhip sống Sài Gòn
  17:00 - 17:30 Đi an toàn, về hạnh phúc 17:30 – 19:00 Nhịp sống Sài Gòn
  CHƯƠNG TRÌNH AM 610Khz
  10:00 – 10:30 VOH kết nối
  10:30 – 11:00 Công dân và Pháp luật
  11:00 – 11:30 Thời sự
  11:30 – 12:00 Quốc phòng toàn dân
  12:00 – 12:10 Thông tin & quảng cáo
  CHƯƠNG TRÌNH FM 99.9 Mhz
  10:00 – 11:00 ONLINE 360 độ: Đó đây - Điểm sóng - Ăn, Nghe, Xem, và Chơi - Người truyền cảm hứng - Quà tặng buổi trưa
  11:00 – 11:30 Dọc đường di sản
  11:30 – 11:45 KỂ CHUYỆN VỤ ÁN
  11:45 – 12:00 Quảng cáo
  12:00 – 12:30 Làn Sóng Xanh
  CHƯƠNG TRÌNH FM 87.7 Mhz
  10:00 - 11:00 Online 360 độ - Đó đây - Ăn, nghe, xem và chơi - Điểm sóng - Người truyền cảm hứng - Quà tặng buổi trưa
  11:00 - 11:45 Dọc đường di sản - 11:30: Kể chuyện vụ án
  11:45 - 12:00 THÔNG TIN VÀ QUẢNG CÁO
  12:00 - 13:00 Làn sóng xanh
  13:00 - 13:30 CHÌA KHÓA CHO TP THÔNG MIMH - 13:15: CÁCH LÀM HAY HIỆU QUẢ TỐT