Tên chương trình: Phản ánh Phản hồi - Khúc tình quê

Thời gian phát sóng: 22:00 – 23:00 mỗi ngày

Nội dung: Phản ánh Phản hồi (30p) - Khúc tình quê

CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO - FM 95.6 Mhz

CHƯƠNG TRÌNH AM 610Khz
23:00 - 23:30 Tiếng thơ
23:30 - 24:00 Dân ca
CHƯƠNG TRÌNH FM 99.9 Mhz
23:00 - 24:00 Ca khúc trữ tình Việt Nam