Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tên chương trình: Nhịp sống Sài Gòn

  Thời gian phát sóng: 17:30 – 19:00 mỗi ngày

  Nội dung: Nhịp sống Sài Gòn

  CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO - FM 95.6 Mhz

  18:00 – 19:00 Nhịp sống Sài Gòn 19:00 – 19:30 CÔNG ĐỒNG KHÔNG KHÓI THUỐC
  19:30 – 20:00 ĐÊM THÀNH PHỐ 20:00 – 21:00 ĐÊM THÀNH PHỐ
  21:00 – 21:30 Giai điệu sẻ chia 21:30 - 22:00 Giai điệu sẻ chia
  22:00 - 23:00 Khúc nhạc tình
  CHƯƠNG TRÌNH AM 610Khz
  17:45 – 18:00 TIẾNG NÓI TỪ ĐỊA PHƯƠNG
  18:00 – 18:30 VÌ MỘT MÔI TRƯỜNG XANH
  18:30 – 19:00 Nông thôn mới
  19:00 – 19:30 Tiếng Chăm - 19:10: Tiếng Quảng Đông - 19:20: Tiếng Bắc Kinh
  19:30 – 20:00 ĐÔ THỊ SỐ
  CHƯƠNG TRÌNH FM 99.9 Mhz
  17:45 – 18:00 Thông tin & quảng cáo
  18:00 – 18:30 Sài Gòn buổi chiều
  18:30 – 19:00 GIỜ TAN CA
  19:00 – 19:30 Cuộc sống xanh
  19:30 – 20:00 Phát thanh học đường
  CHƯƠNG TRÌNH FM 87.7 Mhz
  17:45 - 18:00 THÔNG TIN VÀ QUẢNG CÁO
  18:00 - 18:30 Sài Gòn buổi chiều
  18:30 - 19:00 Kết nối doanh nghiệp / Muôn mặt kết nối
  19:00 - 19:30 Cuộc sống xanh
  19:30 - 20:00 Phát thanh học đường