Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tên chương trình: Nhịp sống Sài Gòn

  Thời gian phát sóng: 08:00 – 10:00 mỗi ngày

  Nội dung: Nhịp sống Sài Gòn

  CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO - FM 95.6 Mhz

  10:00 - 10:30 Giao thông và Âm nhạc 10:30 – 11:00 ĐÔ THỊ SỐ
  11:00 – 13:00 Nhịp sống Sài Gòn 13:00 - 14:00 Giao thông và Âm nhạc
  14:00 - 14:30 Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM) 14:30 - 15:00 VĂN MINH ĐÔ THỊ
  15:00 - 16:00 Giao thông và Âm nhạc 16:00 - 17:00 Nhịp sống Sài Gòn
  17:00 - 17:30 Đi an toàn, về hạnh phúc 17:30 – 19:00 Nhịp sống Sài Gòn
  CHƯƠNG TRÌNH AM 610Khz
  09:00 – 09:05 Bản tin
  09:05 – 10:00 Tiếng Pháp - 09:15: Tiếng Anh - 09:30: KẾT NỐI TRI THỨC
  10:00 – 10:30 NHỊP ĐẬP TRÁI TIM
  10:30 – 11:00 Chung tay vì môi trường
  11:00 – 11:30 Thời sự
  CHƯƠNG TRÌNH FM 99.9 Mhz
  09:00 – 09:35 Mẹ chồng nàng dâu
  09:35 – 10:00 Mẹ chồng nàng dâu
  10:00 – 10:45 ONLINE 360 độ: Đó đây - Điểm sóng - Người truyền cảm hứng
  10:45 – 11:45 Vững tay lái, trọn niềm vui
  11:45 – 12:00 Quảng cáo