Tên chương trình: Đi an toàn, về hạnh phúc - Giảm ngập nước Đô thị - Giao thông Sài Gòn

Thời gian phát sóng: 17:00 – 18:00 mỗi ngày

Nội dung: Đi an toàn, về hạnh phúc - Giảm ngập nước Đô thị - Giao thông Sài Gòn

CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO - FM 95.6 Mhz

18:00 – 19:00 Góc nhìn thể thao - Giao thông Nghe và Nghĩ - Tâm điểm FM956 19:00 – 19:45 Sống khỏe mỗi ngày
19:45 – 20:00 Thông tin & quảng cáo 20:00 – 21:00 Cho bạn cho tôi
21:00 – 22:00 Đào tạo từ xa (ĐH Bình Dương) - Tình ca cách mạng 22:00 – 23:00 Phản ánh Phản hồi (30p) - Khúc tình quê
CHƯƠNG TRÌNH AM 610Khz
17:45 – 18:15 Phát triển đô thị bền vững
18:15 – 18:45 Nông thôn mới
18:45 – 19:00 Đào tạo từ xa - Đại học Bình Dương
19:00 – 19:30 Kỹ năng vào đời
19:30 – 20:00 VOH kết nối
CHƯƠNG TRÌNH FM 99.9 Mhz
17:45 – 18:00 Thông tin & quảng cáo
18:00 – 18:45 Sài Gòn buổi chiều
18:45 – 19:00 Tiếng Anh
19:00 – 19:30 Xin chào tuổi thơ
19:30 – 20:00 Phát thanh học đường