Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tên chương trình: Kiến trúc xanh

  Thời gian phát sóng: 14:30 – 15:00 mỗi ngày

  Nội dung: Kiến trúc xanh

  CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO - FM 95.6 Mhz

  15:00 – 16:00 Giao thông và Âm nhạc 16:00 – 17:00 Nhip sống Sài Gòn
  17:00 - 17:30 Đi an toàn, về hạnh phúc 17:30 – 19:00 Nhịp sống Sài Gòn
  19:00 – 19:30 ĐÊM THÀNH PHỐ 19:30 – 20:00 ĐÊM THÀNH PHỐ
  20:00 - 21:00 ĐÊM THÀNH PHỐ 21:00 - 21:30 Đi an toàn, về hạnh phúc
  21:30 – 22:00 Phố sách 22:00 – 23:00 Hạnh phúc trong tầm với
  CHƯƠNG TRÌNH AM 610Khz
  15:00 – 15:30 Thời sự - 15:05: Chúng tôi là thanh niên xung phong
  15:30 – 16:00 HIẾN KẾ GIAO THÔNG
  16:00 – 16:10 Warm up XSKT
  16:10 – 16:45 Trực tiếp: Xổ số kiến thiết Vĩnh Long
  16:45 – 17:00 Thông tin & Quảng cáo
  CHƯƠNG TRÌNH FM 99.9 Mhz
  15:00 – 16:00 Bạn hữu đường xa
  16:00 – 16:10 Tiếng Pháp
  16:10 – 16:45 Xổ số kiến thiết Trà Vinh
  16:45 – 17:45 SỨC KHỎE VÀNG CHO NGƯỜI VIỆT
  17:45 – 18:00 Thông tin & quảng cáo
  CHƯƠNG TRÌNH FM 87.7 Mhz
  15:00 - 16:00 [Trực tiếp] Bạn hữu đường xa
  16:00 - 16:45 [Trực tiếp] Xổ số Trà Vinh
  16:45 - 17:15 Sức khỏe vàng cho người Việt
  17:15 - 17:45 100 độ C sức khỏe
  17:45 - 18:00 THÔNG TIN VÀ QUẢNG CÁO