Tên chương trình: Cho bạn cho tôi

Thời gian phát sóng: 13:00 – 14:00 mỗi ngày

Nội dung: Cho bạn cho tôi

CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO - FM 95.6 Mhz

14:00 – 15:00 Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM) - 14g30: Phòng mạch Radio 15:00 – 16:00 Giao thông và Âm nhạc
16:00 – 17:00 PCLB ứng phó thiên tai - Giao thông và Âm nhạc 17:00 – 18:00 Đi an toàn, về hạnh phúc - Giảm ngập nước Đô thị - Giao thông Sài Gòn
18:00 – 19:00 Góc nhìn thể thao - Giao thông Nghe và Nghĩ - Tâm điểm FM956 19:00 – 19:45 Sống khỏe mỗi ngày
19:45 – 20:00 Thông tin & quảng cáo 20:00 – 21:00 Cho bạn cho tôi
21:00 – 22:00 Đào tạo từ xa (ĐH Bình Dương) - Tình ca cách mạng 22:00 – 23:00 Phản ánh Phản hồi (30p) - Khúc tình quê
CHƯƠNG TRÌNH AM 610Khz
14:00 – 14:30 Vì một xã hội học tập
14:30 – 15:00 Kỹ năng vào đời
15:00 – 15:05 Bản tin
15:05 – 15:30 Tạp chí Văn nghệ
15:30 – 16:00 Vì một xã hội học tập
CHƯƠNG TRÌNH FM 99.9 Mhz
13:45 - 14:05 Ca khúc tiếng Hoa
14:05 – 14:15 Tiếng Bắc Kinh
14:15 – 15:00 VOH Kết nối - BNĐ/ Phản ánh phản hồi
15:00 – 15:05 Bản tin
15:05 – 16:00 An toàn về nhà