Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • CHƯƠNG TRÌNH FM 99.9 Mhz
  01:00 – 01:30 Tình khúc Việt Nam
  01:30 – 02:00 Ca khúc châu Á (Nhạc HÀN)
  02:00 – 02:30 Ca khúc châu Á (Nhạc NHẬT)
  02:30 – 03:30 Hòa tấu nước ngoài
  03:30 – 04:00 Radio Book
  CHƯƠNG TRÌNH FM 87.7 Mhz
  00:30 - 01:00 Thi ca điểm hẹn
  05:00 - 05:30 Đồng hành cùng doanh nghiệp - 05:25: Giảm ngập nước đô thị
  05:30 - 06:00 Thời sự
  06:00 - 07:00 Sài Gòn buổi sáng
  07:00 - 07:30 Phía sau tay lái