Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tên chương trình: Sát cánh cùng gia đình Việt - 15:15: Giao thông và Âm nhạc

  Thời gian phát sóng: 14:30 - 16:00 mỗi ngày

  Nội dung: Sát cánh cùng gia đình Việt - 15:15: Giao thông và Âm nhạc

  CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO - FM 95.6 Mhz

  14:30 – 16:00 Sát cánh gia đình Việt - 15:15: Giao thông và Âm nhạc 16:00 – 17:00 Giao thông và Âm nhạc - 16:30: Đồng hành cùng doanh nghiệp
  16:00 - 17:00 Nhịp sống Sài Gòn 17:00 - 17:30 FM Cinema
  17:30 - 19:00 Nhịp sống Sài Gòn 19:00 – 20:00 ĐÊM THÀNH PHỐ
  20:00 - 21:00 ĐÊM THÀNH PHỐ 21:00 - 22:00 Giai điệu sẻ chia
  22:00 – 23:00 Bí mật nam giới
  CHƯƠNG TRÌNH AM 610Khz
  16:10 – 16:45 Trực tiếp: Xổ số kiến thiết Kiên Giang
  16:45 – 17:00 Thông tin & quảng cáo
  17:00 – 17:45 Thời sự
  17:45 – 18:00 BÌNH ĐẲNG GIỚI TỪ NHẬN THỨC ĐẾN HÀNH ĐỘNG
  18:00 – 18:30 Vì TP có chất lượng sống tốt
  CHƯƠNG TRÌNH FM 99.9 Mhz
  16:00 – 16:10 Xổ số kiến thiết Tiền Giang
  16:12 – 16:45 Xổ số kiến thiết Tiền Giang
  16:45 – 17:00 Tình khúc Việt Nam
  17:00 – 17:45 Phòng mạch FM
  17:45 – 18:00 Thông tin & quảng cáo
  CHƯƠNG TRÌNH FM 87.7 Mhz
  16:00 - 16:45 [Trực tiếp] Xổ số Tiền Giang
  16:45 - 17:00 Tình khúc Việt Nam
  17:00 - 17:45 Phòng mạch FM
  17:45 - 18:00 THÔNG TIN VÀ QUẢNG CÁO
  18:00 - 18:15 Sài Gòn buổi chiều