Tên chương trình: Radio sách

Thời gian phát sóng: 11:00 – 12:00 mỗi ngày

Nội dung: Giảm ngập nước đô thị - Giao thông và Âm nhạc - Giao thông Nghe và Nghĩ - Giao thông Sài Gòn

CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO - FM 95.6 Mhz

12:00 – 12:15 Thông tin & quảng cáo 12:15 – 13:00 Giao thông và Âm nhạc - Sức khỏe và cuộc sống
13:00 – 14:00 Cho bạn cho tôi 14:00 – 15:00 Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM) - 14g30: Phòng mạch Radio
15:00 – 16:00 Giao thông và Âm nhạc 16:00 – 17:00 Đồng hành cùng ngư dân trên biển - Giao thông và Âm nhạc
17:00 – 18:00 Đi an toàn, về hạnh phúc - Giảm ngập nước Đô thị - Giao thông Sài Gòn 18:00 – 19:00 Góc nhìn thể thao - Giao thông Nghe và Nghĩ - Tâm điểm FM956
19:00 – 19:45 Giao thông và Âm nhạc 19:45 – 20:00 Thông tin & quảng cáo
CHƯƠNG TRÌNH AM 610Khz
12:00 – 12:10 Tiếng Chăm
12:10 – 13:00 Thông tin & quảng cáo
13:00 – 13:05 Bản tin
13:05 - 14:00 Giọng ca cải lương hàng tuần
14:00 – 14:30 Pháp luật và Cuộc sống
CHƯƠNG TRÌNH FM 99.9 Mhz
12:00 – 12:05 Tin thể thao
12:05 – 13:00 Y học cho mọi người
13:00 – 13:05 Giới thiệu các chương trình FM 99.9 Mhz
13:05 – 13:35 Phát thanh học đường
13:35 – 13:45 Tiếng Quảng Đông