Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tên chương trình: Micro Vàng Radio

  Thời gian phát sóng: 13:30 – 14:00 mỗi ngày

  Nội dung: Micro Vàng Radio

  CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO - FM 99.9 Mhz

  14:00 – 14:30 RADIO XANH 14:30 – 15:00 RADIO XANH
  15:00 – 16:00 Thực đơn âm nhạc 16:00 – 16:10 Xổ số kiến thiết Tiền Giang
  16:12 – 16:45 Xổ số kiến thiết Tiền Giang 16:45 – 17:00 Tình khúc Việt Nam
  17:00 – 17:45 Phòng mạch FM 17:45 – 18:00 Thông tin & quảng cáo
  18:00 – 18:45 Sài Gòn buổi chiều - 18:15: Quà tặng thứ Bảy 18:45 – 19:00 Tình khúc Việt Nam
  CHƯƠNG TRÌNH AM 610Khz
  14:00 – 15:00 Tạp chí Người lao động - 14:30: CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ VÀ ĐỜI SỐNG
  15:00 – 16:10 BẢN TIN - 15:05: ÂM NHẠC TỎA SÁNG - 15:30: Văn minh đô thị - 16:00: Warm up XSKT
  16:10 – 16:45 Trực tiếp: Xổ số kiến thiết Kiên Giang
  16:45 – 17:00 Thông tin & quảng cáo
  17:00 – 17:45 Thời sự
  CHƯƠNG TRÌNH FM 95.6 Mhz
  14:00 – 14:30 Giao thông và Âm nhạc
  14:30 - 16:00 Sát cánh cùng gia đình Việt - 15:15: Giao thông và Âm nhạc
  13:00 – 14:00 Giao thông và âm nhạc
  14:00 – 14:30 Giao thông và âm nhạc
  14:30 – 16:00 Sát cánh gia đình Việt - 15:15: Giao thông và Âm nhạc
  CHƯƠNG TRÌNH FM 87.7 Mhz
  14:00 - 14:30 Ca khúc châu Á: nhạc Hoa
  14:30 - 15:00 Sinh viên 4.0
  15:00 - 16:00 Thực đơn âm nhạc
  16:00 - 16:45 [Trực tiếp] Xổ số Tiền Giang
  16:45 - 17:00 Tình khúc Việt Nam