Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tên chương trình: Thanh âm dân tộc

  Thời gian phát sóng: 13:00 – 13:30 mỗi ngày

  Nội dung: Thanh âm dân tộc

  CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO - FM 99.9 Mhz

  13:30 – 13:35 Sáng tạo trong đô thị thông minh 13:35 – 13:45 Sáng tạo trong đô thị thông minh
  13:45 – 14:00 Sáng tạo trong đô thị thông minh 14:00 – 14:30 Ca khúc châu Á (Nhạc Nhật)
  14:30 – 15:00 Giai điệu trẻ 15:00 – 16:00 Bạn hữu đường xa
  16:00 – 16:10 Tiếng Pháp 16:10 – 16:45 Xổ số kiến thiết Trà Vinh
  16:45 – 17:45 SỨC KHỎE VÀNG CHO NGƯỜI VIỆT 17:45 – 18:00 Thông tin & quảng cáo
  CHƯƠNG TRÌNH AM 610Khz
  14:00 – 14:30 Pháp luật và Cuộc sống - Luật sư tư vấn
  14:30 – 15:00 GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
  15:00 – 15:30 Thời sự - 15:05: Chúng tôi là thanh niên xung phong
  15:30 – 16:00 HIẾN KẾ GIAO THÔNG
  16:00 – 16:10 Warm up XSKT
  CHƯƠNG TRÌNH FM 95.6 Mhz
  14:00 – 14:30 Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM)
  14:30 – 15:00 Kiến trúc xanh
  15:00 – 16:00 Giao thông và Âm nhạc
  16:00 – 17:00 Nhip sống Sài Gòn
  17:00 - 17:30 Đi an toàn, về hạnh phúc
  CHƯƠNG TRÌNH FM 87.7 Mhz
  13:30 - 14:00 SÁNG TẠO TRONG ĐÔ THỊ THÔNG MINH
  14:00 - 14:30 Ca khúc châu Á
  14:30 - 15:00 Giai điệu trẻ
  15:00 - 16:00 [Trực tiếp] Bạn hữu đường xa
  16:00 - 16:45 [Trực tiếp] Xổ số Trà Vinh