Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tên chương trình: Bé khỏe nhà vui - 08:00: Thơ trên sóng nhạc

  Thời gian phát sóng: 07:30 – 08:30 mỗi ngày

  Nội dung: Bé khỏe nhà vui - 08:00: Thơ trên sóng nhạc

  CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO - FM 99.9 Mhz

  08:30 – 09:00 Sống khỏe 09:00 – 09:30 Bạn muốn hẹn hò
  09:30 – 10:00 Bạn muốn hẹn hò 10:00 – 11:00 ONLINE 360 độ: Đó đây - Điểm sóng - Ăn, Nghe, Xem, và Chơi - Người truyền cảm hứng - Quà tặng buổi trưa
  11:00 – 11:30 Dọc đường di sản 11:30 – 11:45 KỂ CHUYỆN VỤ ÁN
  11:45 – 12:00 Quảng cáo 12:00 – 12:30 Làn Sóng Xanh
  12:30 – 13:00 Làn Sóng Xanh 13:00 – 13:30 Thanh âm dân tộc
  CHƯƠNG TRÌNH AM 610Khz
  08:30 – 09:00 Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
  09:00 – 09:05 Bản tin
  09:05 –10:00 Tiếng Pháp - 09:15: Tiếng Anh - 09:30: BẤT ĐỘNG SẢN
  10:00 – 10:30 VOH kết nối
  10:30 – 11:00 Công dân và Pháp luật
  CHƯƠNG TRÌNH FM 95.6 Mhz
  10:00 - 10:30 Giao thông và âm nhạc
  10:30 – 11:00 ĐÔ THỊ SỐ
  11:00 – 13:00 Nhịp sống Sài Gòn
  13:00 – 14:00 Giao thông và Âm nhạc
  14:00 – 14:30 Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM)
  CHƯƠNG TRÌNH FM 87.7 Mhz
  08:30 - 09:00 Sống khỏe
  09:00 - 09:30 Bạn muốn hẹn hò
  09:30 - 10:00 Bạn muốn hẹn hò
  10:00 - 11:00 Online 360 độ - Đó đây - Ăn, nghe, xem và chơi - Điểm sóng - Người truyền cảm hứng - Quà tặng buổi trưa
  11:00 - 11:45 Dọc đường di sản - 11:30: Kể chuyện vụ án