Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tên chương trình: Rock on Radio

  Thời gian phát sóng: 16:15 – 16:45 mỗi ngày

  Nội dung: Rock on Radio

  CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO - FM 99.9 Mhz

  16:45 – 17:00 Đường dây nóng sức khỏe 17:00 – 17:45 Sát cánh cùng Gia đình Việt
  17:45 – 18:00 Thông tin & quảng cáo 18:00 – 18:30 Sài Gòn buổi chiều
  18:30 – 19:00 GIỜ TAN CA 19:00 – 19:30 Cuộc sống xanh
  19:30 – 20:00 Phát thanh học đường 20:00 – 21:00 Rock on Radio - 20:30: Tìm tôi tối Thứ Tư
  21:00 – 22:00 Tìm tôi tối Thứ Tư 22:00 - 23:00 ACOUSTIC
  CHƯƠNG TRÌNH AM 610Khz
  16:45 – 17:00 Thông tin & quảng cáo
  17:00 – 17:45 Thời sự
  17:45 – 18:00 TIẾNG NÓI TỪ ĐỊA PHƯƠNG
  18:00 – 18:30 VÌ MỘT MÔI TRƯỜNG XANH
  18:30 – 19:00 Nông thôn mới
  CHƯƠNG TRÌNH FM 95.6 Mhz
  17:00 - 17:30 Đi an toàn, về hạnh phúc
  17:30 – 19:00 Nhịp sống Sài Gòn
  18:00 – 19:00 Nhịp sống Sài Gòn
  19:00 – 19:30 CÔNG ĐỒNG KHÔNG KHÓI THUỐC
  19:30 – 20:00 ĐÊM THÀNH PHỐ
  CHƯƠNG TRÌNH FM 87.7 Mhz
  16:45 - 17:00 Đường dây nóng sức khỏe
  17:00 - 17:45 Sát cánh gia đình Việt
  17:45 - 18:00 THÔNG TIN VÀ QUẢNG CÁO
  18:00 - 18:30 Sài Gòn buổi chiều
  18:30 - 19:00 Kết nối doanh nghiệp / Muôn mặt kết nối