Tên chương trình: Bác sĩ của bạn

Thời gian phát sóng: 13:35 – 14:05 mỗi ngày

Nội dung: Bác sĩ của bạn

CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO - FM 99.9 Mhz

14:00 – 14:05 Giới thiệu các chương trình FM 99.9 Mhz 14:05 – 15:00 Tác giả & tác phẩm
15:00 – 16:00 Cung điệu phương Nam 16:00 – 16:10 Tiếng Pháp
16:12 – 16:45 Xổ số kiến thiết Tiền Giang 16:45 – 17:00 Ca khúc Việt Nam
17:00 – 17:45 Phòng mạch FM 17:45 – 18:00 Thông tin & quảng cáo (Thông tin mua sắm/ Sức khỏe là số 1)
18:00 – 18:45 Sài Gòn buổi chiều 18:45 – 19:00 Câu chuyện ANTKĐ
CHƯƠNG TRÌNH AM 610Khz
14:00 – 14:30 Tạp chí Người lao động
14:30 - 15:00 Theo dòng thời sự
15:00 - 15:05 Bản tin
15:05 - 15:30 Đờn ca tài tử
15:30 - 16:00 CLB Tuổi trẻ
CHƯƠNG TRÌNH FM 95.6 Mhz
14:00 – 14:30 Nhịp sống Thành phố
14:30 – 16:00 Sát cánh gia đình Việt - 15g15: Giao thông và Âm nhạc
16:00 – 17:00 Đồng hành cùng doanh nghiệp - Giao thông và Âm nhạc
17:00 – 18:00 Giao thông và Âm nhạc - Giảm ngập nước Đô thị - Giao thông Sài Gòn
18:00 – 19:00 Giao thông Nghe và Nghĩ - Tâm điểm FM956