Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tên chương trình: Bạn muốn hẹn hò

  Thời gian phát sóng: 09:00 – 10:00 mỗi ngày

  Nội dung: Bạn muốn hẹn hò

  CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO - FM 99.9 Mhz

  10:00 - 11:00 ONLINE 360 độ: Đó đây - Điểm sóng - Phía sau sàn đấu - Quà tặng buổi trưa 11:00 – 11:45 Radio cà phê
  11:45 - 12:00 Quảng cáo 12:00 – 13:30 BÔNG LÚA VÀNG
  13:30 – 14:00 Tình khúc Việt Nam 14:00 – 14:30 Ca khúc châu Á (Nhạc HÀN)
  14:30 – 15:00 VOH kết nối 15:00 – 16:00 Bạn hữu đường xa
  16:00 – 16:10 Xổ số kiến thiết TPHCM 16:10 – 16:45 Xổ số Kiến thiết TPHCM
  CHƯƠNG TRÌNH AM 610Khz
  10:00 – 10:30 VOH kết nối
  10:30 – 11:00 Sức khoẻ cộng đồng - Chung tay phòng chống dịch bệnh
  11:00 – 11:30 Thời sự
  11:30 – 12:00 SÁNG TẠO ĐỂ PHÁT TRIỂN
  12:00 – 13:00 Thông tin & quảng cáo
  CHƯƠNG TRÌNH FM 95.6 Mhz
  10:00 – 10:30 Giao thông và Âm nhạc
  10:30 – 11:00 ĐÔ THỊ SỐ
  11:00 – 13:00 Nhịp sống Sài Gòn
  13:00 – 14:00 Giao thông và Âm nhạc
  14:00 – 15:00 Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM) - 14:30: Văn minh đô thị