Tên chương trình: Mượn sức thiên nhiên phòng bệnh

Thời gian phát sóng: 16:45 – 17:00 mỗi ngày

Nội dung: Mượn sức thiên nhiên phòng bệnh

CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO - FM 99.9 Mhz

17:00 – 17:45 Thực đơn âm nhạc 17:45 – 18:00 Thông tin & quảng cáo
18:00 – 18:45 Sài Gòn buổi chiều 18:45 – 19:00 Tiếng Anh
19:00 – 19:30 Xin chào tuổi thơ 19:30 – 20:00 Phát thanh học đường
20:00 – 20:05 Bản tin 20:05 – 21:00 Những lá thư xanh
21:00 – 22:00 Sân khấu truyền thanh 22:00 – 23:00 Về ăn cơm
CHƯƠNG TRÌNH AM 610Khz
17:00 – 17:45 Thời sự
17:45 – 18:15 Phát triển đô thị bền vững
18:15 – 18:45 Nông thôn mới
18:45 – 19:00 Đào tạo từ xa - Đại học Bình Dương
19:00 – 19:30 Kỹ năng vào đời
CHƯƠNG TRÌNH FM 95.6 Mhz
17:00 – 18:00 Đi an toàn, về hạnh phúc - Giảm ngập nước Đô thị - Giao thông Sài Gòn
18:00 – 19:00 Góc nhìn thể thao - Giao thông Nghe và Nghĩ - Tâm điểm FM956
19:00 – 19:45 Sống khỏe mỗi ngày
19:45 – 20:00 Thông tin & quảng cáo
20:00 – 21:00 Cho bạn cho tôi