Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tên chương trình: Khung hình thứ 25

  Thời gian phát sóng: 20:00 – 21:00 mỗi ngày

  Nội dung: Khung hình thứ 25

  CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO - FM 99.9 Mhz

  21:00 - 22:00 Quà tặng âm nhạc 22:00 – 23:00 Trò chuyện đêm khuya (Mẹ và Con gái)
  23:00 - 24:00 Sắc màu sân khấu
  CHƯƠNG TRÌNH AM 610Khz
  21:00 – 21:30 Thời sự - 21: 25: Giới thiệu chương trình
  21:30 – 22:00 TẠP CHÍ TRUYỀN THANH
  22:00 – 22:30 NGHỆ THUẬT CẢI LƯƠNG
  22:30 - 23:00 NGHỆ THUẬT CẢI LƯƠNG
  23:00 - 24:00 Đọc truyện đêm khuya
  CHƯƠNG TRÌNH FM 95.6 Mhz
  21:00 - 22:00 Giai điệu sẻ chia
  22:00 – 23:00 Bí mật nam giới
  CHƯƠNG TRÌNH FM 87.7 Mhz
  21:00 - 22:00 Quà tặng âm nhạc
  22:00 - 23:00 Trò chuyện đêm khuya: Mẹ và con gái
  23:00 - 24:00 Sắc màu sân khấu