Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tên chương trình: Sát cánh cùng Gia đình Việt

  Thời gian phát sóng: 07:30 – 08:15 mỗi ngày

  Nội dung: Sát cánh cùng Gia đình Việt

  CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO - FM 99.9 Mhz

  08:15 – 08:30 Tình khúc Việt Nam 08:30 – 09:00 Vì sức khỏe vàng
  09:00 – 09:35 Mẹ chồng nàng dâu 09:35 – 10:00 Mẹ chồng nàng dâu
  10:00 – 10:45 ONLINE 360 độ: Đó đây - Điểm sóng - Người truyền cảm hứng 10:45 – 11:45 Vững tay lái, trọn niềm vui
  11:45 – 12:00 Quảng cáo 12:00 – 12:30 Khung hình thứ 25
  12:30 – 13:00 Khung hình thứ 25 13:00 – 13:30 Đờn ca tài tử
  CHƯƠNG TRÌNH AM 610Khz
  08:00 – 08:30 CHUYỂN ĐỘNG ĐÔ THỊ
  08:30 – 09:00 Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
  09:00 – 09:05 Bản tin
  09:05 – 10:00 Tiếng Pháp - 09:15: Tiếng Anh - 09:30: KẾT NỐI TRI THỨC
  10:00 – 10:30 NHỊP ĐẬP TRÁI TIM
  CHƯƠNG TRÌNH FM 95.6 Mhz
  08:00 – 10:00 Nhịp sống Sài Gòn
  10:00 - 10:30 Giao thông và Âm nhạc
  10:30 – 11:00 ĐÔ THỊ SỐ
  11:00 – 13:00 Nhịp sống Sài Gòn
  13:00 - 14:00 Giao thông và Âm nhạc