Tên chương trình: Cuộc sống xanh (PL)

Thời gian phát sóng: 19:30 – 20:00 mỗi ngày

Nội dung: Cuộc sống xanh (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO - FM 99.9 Mhz

20:00 – 21:00 Sóng điện ảnh 21:00 – 22:00 Quà tặng âm nhạc *
22:00 – 23:00 Ca khúc quốc tế bất hủ 23:00 – 24:00 Ca khúc trữ tình Việt Nam
CHƯƠNG TRÌNH AM 610Khz
20:00 – 21:00 Nông thôn
21:00 – 21:15 Bản tin
21:15 - 21:20 Giới thiệu chương trình ngày mai
21:20 - 21:30 Tiếng Chăm
21:30 – 23:00 Giọng ca cải lương hàng tuần
CHƯƠNG TRÌNH FM 95.6 Mhz
20:00 – 21:00 Cho bạn cho tôi
21:00 – 22:00 Giao lộ âm nhạc - Tình ca cách mạng
22:00 – 23:00 VOH kết nối yêu thương - Khúc tình quê