Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tên chương trình: Radio Book

  Thời gian phát sóng: 23:00 - 23:30 mỗi ngày

  Nội dung: Radio Book

  CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO - FM 99.9 Mhz

  23:30 - 24:00 An nhiên tìm về - 23:55: Giới thiệu chương trình FM 99.9Mhz
  CHƯƠNG TRÌNH AM 610Khz
  23:30 - 24:00 GIAO HƯỞNG THÍNH PHÒNG
  CHƯƠNG TRÌNH FM 87.7 Mhz
  23:30 - 24:00 An nhiên tìm về - 23:55: Giới thiệu chương trình FM99.9