Tên chương trình: Radio Café

Thời gian phát sóng: 17:00 – 17:45 mỗi ngày

Nội dung: Radio Café

CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO - FM 99.9 Mhz

17:45 – 18:00 Thông tin và quảng cáo 18:00 – 18:45 Sài Gòn buổi chiều
18:45 – 19:00 Tiếng Anh 19:00 – 19:30 Khúc hát thiên thần
19:30 – 20:00 Phát thanh học đường 20:00 – 20:05 Bản tin
20:05 – 21:00 Radio Công nhân 21:00 – 21:45 Studio và bạn/ Ca khúc Việt Nam
21:45 – 22:30 Sát cánh cùng gia đình Việt 22:30 – 23:00 Kết nối cảm xúc
CHƯƠNG TRÌNH AM 610Khz
17:45 – 18:15 An toàn là hạnh phúc
18:15 – 18:45 Nông thôn mới
18:45 – 19:00 Đào tạo từ xa - Đại học Bình Dương
19:00 – 19:30 Chắp cánh hàng Việt
19:30 – 20:00 Cộng đồng không khói thuốc
CHƯƠNG TRÌNH FM 95.6 Mhz
18:00 – 19:00 Góc nhìn thể thao - Giao thông Nghe và Nghĩ - Tâm điểm FM956
19:00 – 19:45 Nấm và sức khỏe - Giao thông và Âm nhạc
19:45 – 20:00 Thông tin & quảng cáo
20:00 – 21:00 Cho bạn cho tôi
21:00 – 22:00 Nỗi lòng sau tay lái - Tình ca cách mạng