028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Bài học từ mùa thu Ba Đình lịch sử 1945

(VOH) - Cách đây vừa tròn 72 năm, ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đã trang trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập - khai sinh ra Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Buổi sáng mùa thu “vàng nắng Ba Đình” năm ấy trở thành một trong những sự kiện trọng đại nhất lịch sử Việt Nam hiện đại, một mốc son chói lọi trong suốt bốn ngàn năm dựng và giữ nước vẻ vang của dân tộc. Lời tuyên ngôn mở ra một thời đại mới, kỷ nguyên mới - thời đại Hồ Chí Minh, kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội quang vinh, tự hào.

Cũng những ngày mùa thu 72 năm trước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước, bản lĩnh và trí tuệ, ý chí quật cường của dân tộc ta được kế thừa, phát huy lên tầm cao mới, làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, thần kỳ.

Hơn 7 thập kỷ qua, tinh thần bất diệt của Cách mạng Tháng Tám, chủ nghĩa yêu nước ngời sáng và tư tưởng không có gì quý hơn độc lập tự do của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta lĩnh hội, tiếp nối và truyền lửa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Thực hiện lời thề độc lập thiêng liêng ngày ấy, đồng bào ta đã đổ biết bao xương máu, công sức và trí tuệ để giữ vững độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân. 

Bằng sức mạnh và ý chí kiên cường của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quân và dân ta dưới cờ Đảng quang vinh đã đập tan hai cuộc xâm lược của thực dân và đế quốc. Liền sau đó, các cuộc chiến bảo vệ tổ quốc tiếp nối được tiến hành thắng lợi, bằng niềm tin sắt son, bằng sự bền bỉ và kiên cường mấy ngàn năm hun đúc.

Đất nước hôm nay đã và đang thực hiện công cuộc đổi mới, vươn mình mạnh mẽ hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đã có những thành tựu to lớn, Việt Nam vượt qua nghèo nàn lạc hậu trở thành quốc gia trên đường phát triển mạnh mẽ. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên, tạo ra thế và lực mới cho đất nước vươn mình.

Những thành quả đạt được những năm qua là hết sức quan trọng, nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, chưa bền vững cả về kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường. Những nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra có mặt biểu hiện ngày càng nghiêm trọng hơn, diễn biến phức tạp hơn, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Trên thực tế chúng ta cũng phải trả giá bằng những bài học đau đớn. Đảng ta đã nhìn thẳng vào sự thật, đau xót xử lý nghiêm những sai phạm, và sẽ còn tiếp tục để trong sạch hóa đội ngũ.

Trong khi đó, tình hình thế giới và khu vực thay đổi nhanh chóng, diễn biến phức tạp, khó lường. An ninh và chủ quyền biển đảo đất nước bị đe dọa. Trước bối cảnh đó, đòi hỏi Đảng ta và mỗi cán bộ đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tỉnh táo để giữ vững chủ quyền, giữ vững thành quả cách mạng và thành quả gần 3/4 thế kỷ dựng xây, phát triển.

Hơn lúc nào hết, bài học tổng hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát huy truyền thống yêu nước từ cuộc cách mạng mùa thu hơn 70 năm trước cần được nhắc nhớ, thấm nhuần. Bởi chính tinh thần bất diệt đó, chính niềm tin sắt son vào Đảng, chính tầm nhìn thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dẫn dắt đưa đất nước đến mốc son lịch sử 2/9, đến mùa thu độc lập đầy tự hào.

Hơn 70 năm, mỗi người Việt Nam thêm hiểu rõ và trân quý giá trị của độc lập tự do, khắc sâu trong tim lời thề độc lập, phấn đấu vì các mục tiêu cao cả của Cách mạng Tháng Tám 1945.

Trong niềm tự hào lâng lâng, vẹn nguyên như buổi sáng mùa thu năm ấy, lời Người hòa trong tiếng vọng non sông, thúc giục đảng, bộ máy nhà nước và mỗi cán bộ đảng viên nêu cao tính tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm, đặt lợi ích của nhân dân, của đất nước lên trên hết, trước hết, được nhân dân tin yêu, quý mến. Bằng mệnh lệnh từ trái tim, khối óc - toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta với tất cả tinh thần trách nhiệm, nỗ lực để phát huy truyền thống, nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phải được thực hiện thắng lợi, khoảng cách phát triển với các nước được rút ngắn, mang lại cuộc sống thực sự tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới, tác động sâu rộng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội nước ta, nhất là tạo sự thay đổi lớn trong sản xuất công nghiệp. Bài học về nắm bắt thời cơ của Cách mạng Tháng Tám năm xưa cần được phát huy để Việt Nam nắm bắt cơ hội để phát triển đột phá.

Cùng với sự lãnh đạo đúng đắn và quyết tâm của Đảng, quyết tâm của Chính phủ liêm chính, kiến tạo và hành động, cần sự chuyển động của toàn bộ hệ thống chính trị, quyết tâm của toàn dân để cả guồng máy đất nước tiến lên mạnh mẽ. Mùa thu Ba Đình năm xưa, lời thề độc lập vang vọng non sông một thưở, vẫn được giữ vững hôm nay và tương lai cho đất nước trường tồn mùa xuân.