Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam là thể hiện lòng yêu nước

  (VOH) - Bộ Chính trị tổ chức cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

  Bình luận: Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam là thể hiện lòng yêu nước

  (VOH) - Bộ Chính trị tổ chức cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Trong tình hình khó khăn chung của nền kinh tế hiện nay do ảnh hưởng khủng hoảng tài chính toàn cầu thì cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam là sự kêu gọi, động viên người dân cả nước vượt qua khó khăn, thách thức, phát triển nhanh, bền vững và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội. Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam là sự phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam và sản xuất ra nhiều hàng Việt Nam có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

  Người Việt Nam sao không dùng hàng Việt Nam (Ảnh: Internet)
  Đây là cuộc vận động mà Bộ chính trị đã đề ra những nhiệm vụ và giải pháp cơ bản để toàn dân thực hiện tốt cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Trước hết, mỗi người dân chúng ta cần có nhận thức đúng khả năng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam, chất lượng của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ Việt Nam không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn phục vụ xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới. Điều đó chứng tỏ rất nhiều sản phẩm hàng hóa và dịch vụ do các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất và cung cấp đã được tín nhiệm của người tiêu dùng trong nước và có chỗ đứng nhất định trên thị trường quốc tế. Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam là thể hiện lòng yêu nước, nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam. Để cụ thể hóa và thể hiện lòng yêu nước khi dùng hàng Việt Nam, các cơ quan, tổ chức, đơn vị cần sử dụng hàng nội địa khi thực hiện mua sắm công, các doanh nghiệp, người sản xuất kinh doanh trong nước khi triển khai thực hiện các dự án, công trình, sử dụng các trang thiết bị, nguyên vật liệu nội địa và dịch vụ có chất lượng tương đương hàng ngoại nhập để sản xuất và kinh doanh. Cùng với đó, các nhà sản xuất trong nước cần nâng cao vai trò , trách nhiệm, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ. Thực hiện cam kết bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, xây dựng thương hiệu quốc gia cho nhiều sản phẩm, hàng hóa Việt Nam.

  Để các doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ của mình , nhà nước cần hỗ trợ và tổ chức tốt các cuộc điều tra, khảo sát thị trường, điều tra thị hiếu người tiêu dùng, mạng lưới phân phối, tổ chức hội thảo, triển lãm, hội chợ sản phẩm hàng hóa của người Việt Nam, hỗ trợ đưa hàng Việt Nam về nông thôn, các khu công nghiệp, khu chế xuất. Xúc tiến thương mại trên thị trường nội địa, tăng cường hệ thống phân phối bán lẻ, nhất là các vùng sâu, vùng xa. Các cơ quan chức năng cần đổi mới công tác quản lý, chấn chỉnh các hoạt động quản lý thị trường, hải quan, thuế. Công bố thường xuyên, kịp thời các tiêu chuẩn về chất lượng, giá cả sản phẩm, hàng hóa Việt Nam sản xuất, hàng ngoại nhập, nhất là các loại hàng hóa lien quan trực tiếp đến đời sống con người như lương thực, thực phẩm, xử ký nghiêm hành vi vi phạm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ. Các cơ quan chức năng đẩy mạnh việc chống buôn lậu hàng hoá qua biên giới, tránh tình trạng hàng ngoại nhập lậu ào ạt vào thị trường VN.

  Bộ chính trị chỉ đạo thành lập ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam ở hai cấp Trung ương và cấp tỉnh, thành phố. Ban chỉ đạo Trung ương do Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng ban, các thành viên là đại diện các bộ, ngành Trung ương và các đoàn thể chính trị xã hội, nghề nghiệp. Cuộc vận động khởi đầu từ tháng 8-2009. Định kỳ hàng năm tiến hành sơ kết. Từ 3-5 năm, tiến hành tổng kết cuộc vận động. Như vậy, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam sẽ thực hiện thường xuyên và kéo dài trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế. Điều đó cũng có nghĩa là vị trí, vai trò rất quan trong của cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Là người Việt Nam, bất kể sống và làm việc ở trong hay ngoài nước cần có sự tự tôn dân tộc, tự hào khi dùng và quảng bá cho hàng hóa Việt Nam. Và người sản xuất, kinh doanh cũng cần làm hết trách nhiệm của mình với người tiêu dùng. Dùng hàng Việt Nam và sản xuất kinh doanh hàng Việt Nam chất lượng tốt là thể hiện lòng yêu nước./.

  Nguyễn Khánh