Biến thể BA.5 ghi nhận ở nhiều quốc gia, có nguy cơ xâm nhập vào nước ta

Tin liên quan