Hái rau đãi khách nhầm lá ngón, 4 người nhập viện

Tin liên quan