Lịch trình cung ứng 60 triệu liều vắc-xin phòng COVID-19 tại Việt Nam

Tin liên quan