Ngày 31/1 (29 Tết), có 12.674 ca COVID-19 tại 57 tỉnh, thành

Tin liên quan