Phú Thọ: Gắp con đỉa dài 10cm sống trong cổ họng một bệnh nhân