Sự kiện:  Sức khỏe

[VIDEO] Rửa tay bằng xà phòng để phòng lây nhiễm nCoV

Bộ Y tế hướng dẫn việc rửa tay bằng xà phòng để phòng lây nhiễm nCoV.