Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Cho phép 124 dự án đã bị tạm ngưng được tiếp tục triển khai

    05:40 - 01/04/2019

    Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) đã có văn bản kiến nghị UBND TPHCM và Thanh tra Chính phủ khẩn trương xem xét, giải quyết hợp tình, hợp lý đối với hơn 100 dự án đang bị "đóng băng"...