Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Quân đội Brazil kỷ niệm cuộc đảo chính năm 1964

    16:23 - 29/03/2019

    (VOH) – Một số căn cứ quân sự tại Brazil đã bắt đầu tổ chức lễ kỷ niệm ngày diễn ra cuộc đảo chính quân sự năm 1964.