Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • TPHCM xác định ranh khu 4,3 hécta để giải quyết các chính sách cho người dân Thủ Thiêm

    21:55 - 06/04/2019

    (VOH) - “TPHCM đang hoàn thiện để phê duyệt ranh giới khu vực 4,3 hécta nằm ngoài khu đô thị mới Thủ Thiêm, làm cơ sở bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư theo quy định”.