Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hội thảo khoa học cấp quốc gia "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"

    21:06 - 28/08/2019

    (VOH) - Sáng 28/8, Ban Tuyên giáo TW phối hợp với Học viện Chính trị QG Hồ Chí Minh, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ ...