Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Chính phủ Australia năm 2020 dành 50 suất học bổng cho Việt Nam

    00:00 - 01/02/2020

    (VOH) - Chương trình học bổng Chính phủ Australia (AAS) năm 2020 chính thức tiếp nhận hồ sơ từ ngày 1/2/2020 đến hết ngày 30/4/2020.