Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Nữ quái lừa 23 người chạy việc lấy hơn 6 tỷ

    07:02 - 29/08/2019

    Với thủ đoạn có người thân làm lãnh đạo, trong 5 năm, Oanh đã lừa 23 nạn nhân ở các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An với tổng số tiền hơn 6,6 tỷ.