Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Bài viết nhân ngày đầu năm mới 2019 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

    07:49 - 01/01/2019

    (VOH) - Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhân ngày đầu năm mới 2019