Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quý 3 và 4

    09:47 - 03/05/2019

    Theo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được kết nối trong quý 3 và quý 4 năm nay.