Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Phiên họp thứ 15 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

    05:18 - 22/01/2019

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì Phiên họp thứ 15 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.