Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • “VOV sẵn sàng chia sẻ bản quyền ASIAD, nhưng các đơn vị cần ghi nguồn“

    07:21 - 22/08/2018

    Theo chia sẻ của Tổng giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ, VOV sẵn sàng chia sẻ bản quyền ASIAD 2018 nhưng các đơn vị cần ghi rõ nguồn, giữ nguyên trạng từ VOV.