VOH default thumbnail
 - 
Cảnh Nga đang tiến hành điều tra sau khi phát hiện một chiếc túi chứa 54 bàn tay người gần thành phố Khabarovsk thuộc đông nam nước này.