Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tìm thấy hơn 2.000 xác ướp bào thai trong nhà bác sĩ Mỹ

    12:05 - 15/09/2019

    Cơ quan chức năng đã tìm thấy tổng cộng 2.246 hài cốt bào thai, tuy nhiên không tìm thấy bằng chứng gì cho thấy các thủ thuật y tế đã được thực hiện bên trong căn nhà.