Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Việt Nam vào danh sách quốc gia có tốc độ tăng trưởng du lịch nhanh nhất thế giới

    22:10 - 06/04/2019

    (VOH) - Du lịch Việt Nam đang có những bước phát triển nhảy vọt và lọt vào danh sách các quốc gia có tốc độ tăng trưởng du lịch nhanh nhất thế giới và đứng đầu châu Á.