Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Venezuela xem xét bầu cử quốc hội trước thời hạn

    07:18 - 14/08/2019

    Quốc hội lập hiến Venezuela ngày 13-8 đã tổ chức một phiên họp đột xuất nhằm xem xét tổ chức bầu cử Quốc hội trước thời hạn.