Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tạm ngừng hoạt động hệ thống lọc máu chạy thận ở Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An

    15:11 - 02/08/2019

    Liên quan đến sự số chạy thận thận tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, Sở Y tế Nghệ An đã yêu cầu bệnh viện tạm đình chỉ hoạt động lọc máu, làm rõ nguyên nhân xảy ra.