VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Viện trưởng bệnh viện Vũ Xương ở TP Vũ Hán - bệnh viện hàng đầu trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 ở Vũ Hán đã qua đời vì virus corona.