Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Bí thư Đoàn tiêu biểu làm theo lời Bác

    16:00 - 22/07/2019

    Đại úy Lã Chí An - Bí thư Đoàn Công an tỉnh Kon Tum luôn năng nổ, tích cực, có nhiều ý tưởng sáng tạo trong công tác Đoàn, là tấm gương cho các đoàn viên thanh niên noi theo.