Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông

    06:02 - 28/02/2020

    (VOH) - UBND TPHCM ban hành Kế hoạch thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia – Không lái xe” và mục tiêu là “Tính mạng con người là trên ...