Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Minh Cẩm viết nên lịch sử cho billiards Việt Nam, vào bán kết giải thế giới

  13:13 - 12/11/2017

  Lần đầu tiên billiards Việt Nam có đại diện ở bán kết carom 3 băng thế giới, nhờ màn trình diễn xuất sắc của Mã Minh Cẩm.

  Minh Cẩm viết nên lịch sử cho billiards Việt Nam, vào bán kết giải thế giới

  11:11 - 12/11/2017

  Lần đầu tiên billiards Việt Nam có đại diện ở bán kết carom 3 băng thế giới, nhờ màn trình diễn xuất sắc của Mã Minh Cẩm.