Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Phát hành bộ tem đặc biệt nhân Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội

    18:11 - 26/02/2019

    Bộ tem được thiết kế đặc biệt nhằm kỷ niệm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều, diễn ra tại Việt Nam trong hai ngày 27 và 28-2.